Výroba

ŘEŠENÍ ADAPTOVANÉ NA REÁLNÉ VÝROBNÍ PROCESY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovat na míru a implementovat ji flexibilně, podle potřeb zákazníka. Zákazník tak může začít využívat přínosy řešení velmi rychle a postupně ho rozšiřovat

PROCE55 Manufacturing je aplikace pro automatizaci procesů řízení výroby a souvisejících procesů.

Je jednoduše integrovatelná s ERP systémem, výrobními technologiemi a je integrální součástí ostatních aplikací PROCE55.

Optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou ERP systém nemá nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

PROCE55 Scheduling je aplikace pro detailní / operativní plánování výroby.

Je jednoduše integrovatelná s ERP systémem.

Optimálně doplňuje ERP systémy, které se zaměřují zejména na MRP a materiálový management.


Před-konfigurované procesy PROCE55 Manufacturing

 • Přidělování výrobních zakázek,
 • Řízení výroby (včetně rozpracované výroby)
 • Řízení výrobních operací
 • Odhlašování výroby
 • Sběr dat z výroby (včetně sběru dat ze strojů)
 • Měření výkonnosti (KPIs, včetně OEE a vyhodnocování prostojů)
 • Integrace testovacích / měřicích systémů
 • Sběr dat pro kontrolu kvality (např. SPC)

Více o PROCE55 Manufacturing

Více o PROCE55 OEE

Před-konfigurované procesy PROCE55 Scheduling

 • Optimální řazení výrobních operací
 • Řízení neočekávaných událostí
 • Automatické a manuální plánování
 • Variantní plánování
 • Vyhodnocování plnění plánů

Více o PROCE55 Scheduling